Tieluk een bedrijf met een missie!

De grondleggers van Tieluk maken zich al jaren zeer grote zorgen over de roofbouw die de mens op deze planeet pleegt. Daarbij is er met name bezorgdheid over de grote vraag naar en het gebruik van fossiele brandstoffen en de stijgende CO2 uitstoot die gepaard gaat met de verbranding van fossiele brandstoffen.      

De missie van Tieluk is om het gebruik van fossiele brandstoffen en de CO2 uitstoot met zeker 50% te verminderen ten opzicht van huidig gebruik en uitstoot. De visie van Tieluk is, dat door gebruikmaking van de gepatenteerde TIELUK fuel cell de problemen met uitputting van beschikbare fossiele brandstoffen en een wereldwijd steeds hogere CO2 uitstoot tot het verleden behoren. De door Tieluk ontwikkelde fuel cell werkt vraag gestuurd (opwekking naar behoefte) en heeft daardoor geen opslag nodig. De veiligheid is gegarandeerd, omdat de installatie werkt met een druk vanaf 30m bar naar de gewenste vraag van de verbruiker. Hierdoor zijn de toepassingsgebieden nagenoeg oneindig, hierbij kunt u denken aan verwarmingsinstallaties, procestechniek en WKK's. In de toekomst zijn bovendien toepassingen in automotive en maritiem denkbaar.

Toepassingen


Door het bijmengen van waterstof in de verbranding van verwarmingsinstallaties wordt minimaal een rendement van 50% behaald. Door verdere ontwikkeling zal in de nabije toekomst een rendement van 70% worden behaald met een evenredige Co2 reductie. De toepassing van waterstof is op vele installaties toepasbaar, van installaties van 40kW (CV) tot meerdere megawatts. ( WKK’s, Biomassaketels en zelfs centrales).
Dit project is medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de provincies Groningen , Fryslan en Drenthe

De Tieluk waterstofcell gaat de wereld veranderen