Tieluk Waterstofgenerator

TIELUK WATERSTOFGENERATOR

De grondleggers van Tieluk maken zich al jaren zeer grote zorgen over de roofbouw die de mens op deze planeet pleegt. Daarbij is er met name bezorgdheid over de grote vraag naar én het gebruik van fossiele brandstoffen waaraan direct weer gekoppeld is de CO2 uitstoot.

De missie van Tieluk is om het gebruik van fossiele brandstoffen en de CO2 uitstoot met zeker 50% te verminderen ten opzichte van het huidige verbruik en uitstoot.

De visie van Tieluk is, dat door gebruikmaking van de gepatenteerde Tieluk waterstofgenerator, de problemen met uitputting van beschikbare fossiele brandstoffen en een wereldwijd steeds hogere CO2 uitstoot tot het verleden behoren.

De door Tieluk ontwikkelde waterstofgenerator heeft een aantal onderscheidende kenmerken waarmee de doelstellingen behaald kunnen worden, namelijk:

  • Directe besparing op het gebruik van aardgas,
  • Vermindering van CO2 uitstoot,
  • Lokale, vraag gestuurde opwekking van waterstof,
  • Directe verwerking van het waterstofgas in de verbranding bij CV installaties of voorzetbranders,
  • Lage leidingdruk (max. 50 mBar),
  • Hoog rendement door zeer efficiënt gebruik te maken van waterstofproductie én restwarmte,
  • Geschikt voor hoog temperatuur verwarming (HTV) als ook midden- en lage temperatuurverwarming (LTV),
  • Alle bij de waterstofproductie vrijkomende warmte (70oC) wordt weer nuttig aangewend in de retourleiding van de verwarming,
  • Bij grotere vermogensvragen (>100 kW) kan het systeem in cascade gezet worden tot enkele MW,
  • Tijdens onderhoud of storing aan de waterstofgenerator kan de warmtevraag nog steeds geleverd worden, omdat het systeem dan automatisch op aardgas gaat draaien,

De waterstofgenerator is op velerlei gebieden in te zetten, hierbij kunt u denken aan de bebouwde omgeving, utiliteit, procesindustrie, verwerking van energieoverschotten

Toepassingen

Door het bijmengen van waterstof in de verbranding van verwarmingsinstallaties wordt minimaal een rendement van 50% behaald. Door verdere ontwikkeling zal in de nabije toekomst een rendement van 70% worden behaald met een evenredige Co2 reductie. De toepassing van waterstof is op vele installaties toepasbaar, van installaties van 40kW (CV) tot meerdere megawatts. ( WKK’s, Biomassaketels en zelfs centrales).

De Tieluk waterstofgenerator draagt bij aan een schonere wereld