skip to Main Content

Op 14 april 2016 gaf minister Kamp van Economische Zaken het startsein voor de zoektocht naar nieuwe Nationale Iconen op de Innovation Expo. Met deze zoektocht ging het kabinet op zoek naar innovatieve helden van Nederland. In november volgt bekendmaking van de nieuwe Nationale Iconen.

De zoektocht naar nieuwe nationale iconen volgt op de succesvolle eerste verkiezing van 4 Nationale Iconen uit 2014.

De Nationale Iconen illustreren de innovatiekracht van ons land om technologische oplossingen te ontwikkelen voor maatschappelijke opgaven. Innovaties waar we nu en in de toekomst trots op kunnen zijn. Het gaat hierbij om projecten die:

  • bijdragen aan de oplossingen van maatschappelijke doelstellingen zoals die staan omschreven in het Europese onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020(zie punt 16a van het reglement);
  • hoog in aanzien staan, zowel op internationaal als technisch vlak;
  • op korte of langere termijn zorgen voor grote economische impact.

Categorieën

Er zijn 3 verschillende categorieën benoemd:
1.    Baanbrekende doorbraaktechnologieën die nog primair in een wetenschappelijk/R&D stadium zitten. Het gaat om technologieën met een op termijn grote economische en maatschappelijke impact;
2.    Innovaties van een bedrijf, kennisinstelling of consortium die al dichter tegen de toepassing aanzitten. De innovaties moeten op kortere termijn met een sterke business case tot flinke omzetgroei, werkgelegenheid en export kunnen leiden;
3.    Maatschappelijke projecten waaraan meerdere partijen zich onder de vlag van een inspirerende toekomstvisie verbinden om in deelprojecten samen te werken. Hierbij geldt dat de projecten naar verwachting concrete aansprekende resultaten zullen opleveren, met een helder economisch en maatschappelijk verdienmodel.

 

Ambassadeur

De Nationale Iconen van 2016 krijgen 3 jaar lang een eigen ambassadeur op ministerieel niveau. Dit biedt toegang tot een groot netwerk dat helpt bij het aanboren van nieuwe mogelijkheden in binnen- en buitenland. De overheid zet zich in om het icoonproject zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen via bijvoorbeeld handelsmissies, -beurzen, agenderen op de Europese agenda en PR.

Contact

Tieluk B.V.
Archimedesweg 7
8912 AK Leeuwarden
tel: 058-2030360
info@tieluk.nl

Facebook

Back To Top