Geachte lezer,

Graag neem ik u even mee door het energielandschap van de ruim laatste 100 jaar.

Steenkolen

Rond 1850 werd er een begin gemaakt met de productie van gas, dit door middel van in fabrieksinstallaties steenkolen te verbranden. Het vrijgekomen gas werd in eerste instantie hoofdzakelijk gebruikt voor verlichtingsdoeleinden en later ook voor verwarming.

Electriciteit

In 1880 werd er in Rotterdam voor het eerst geëxperimenteerd met elektriciteit, wat resulteerde in de eerste elektriciteitscentrale in Kinderdijk. Jaren later, zo rond 1920 werd er in Utrecht gebruik gemaakt van stadsverwarming vanuit de restwarmte die de elektriciteitscentrales genereerden.

Aardgas

Het eerste aardgas werd in 1948 gevonden nabij Coevorden destijds nog wat een te klein veld om groots geëxploiteerd te worden maar vanaf 1960 was dit geen enkel probleem meer door de vondst van een mega veld bij Slochteren. Deze vondst staat zelfs vermeld in de canon van Nederland (commissie van Oostrom) waar ook bijvoorbeeld Rembrandt, Spinoza, Vincent van Gogh en Aletta Jacobs in staan vermeld. Binnen de kortste keren was nagenoeg heel het land dan ook voorzien van een netwerk die zorgde voor de distributie van het aardgas.

Separaat aan de vondst van aardgas die veel comfort bood op het gebied van verwarming en elektriciteit waren er ook ontwikkelingen op het gebied van andere energiebronnen.

Een niet onbelangrijke is die van de ontwikkeling van waterstof.

Watergas

Zo draaide rond 1805 in Zwitserland al de eerste verbrandingsmotor op watergas, in 1865 reden er bijvoorbeeld alleen al in Parijs 400 “Hippomobielen” rond op watergas. Het feit dat er in 1860 in Amerika op grote schaal olie werd gevonden maakte dat voertuigen op benzine de slag begonnen te winnen omdat de consument in hoge mate kostprijs gedreven is. Dat dit nagenoeg het einde betekende voor de alternatieven zoals watergas, elektrische en stoom aangedreven auto’s mag duidelijk zijn.

Milieu

De keerzijde van het gebruik van fossiele brandstof werd al vrij snel duidelijk, echter de economische belangen die gediend werden door gebruikmaking van deze brandstoffen waren tot voor kort bijzonder groot. Langzaam aan kwam er steeds meer bewustwording bij veel gebruikers van fossiele brandstoffen dat we op de verkeerde weg zaten. De milieu problemen werden cumulatief groter en lijken nagenoeg onbeheersbaar. Tot op de dag van vandaag zijn we nog ver verwijderd van de doelstellingen die in 1997 zijn vastgesteld in het Verdrag van Kyoto.

De vicepresident van de VS, Al Gore had er al zo zijn bedenkingen over en ventileerde in 2006 deze o.a. via de documentaire “An Inconvenient Truth”. Ook wist hij mensen te prikkelen met uitspraken als:

 

I have always been fascinated with those who try to look over the horizon and see things that are coming at us”.

Al Gore

Zo ook de mensen van het eerste uur binnen TIELUK B.V. die sinds 2013 al bezig zijn te zoeken naar alternatieven op het gebied van energievoorziening, gekoppeld aan de milieuproblematiek.

Hier werd nog een schepje bovenop gedaan door de volgende quote,

 

I think the cost of energy will come down when we make this transition to renewable energy”.

Al Gore

TIELUK Fuel cell

Het gevolg van onder andere deze aansporing heeft er toe geleid dat er nu een gepatenteerde waterstof cel op de markt gebracht gaat worden. Het vermogen van deze waterstof cel kan vraag gestuurd kan worden geleverd zijn de toepassingsgebieden zeer uitgebreid. Hierbij moet u niet alleen denken aan verwarming en het opwekken van elektriciteit, maar is het ook toepasbaar in de vervoerswereld zowel op de weg als ook  over water. Zoals wellicht bekend neemt de uitstoot van o.a. CO2 recht evenredig af bij het verminderd verbruik van fossiele brandstoffen. Zie hier door de toepassing van de TIELUK fuel cell technologie worden 2 vliegen in 1 klap geslagen. Dan hebben we het nog niet eens over de andere stoffen die binnen de groep NOX-en behoren, ook zij nemen sterk af. Dit alles tezamen zorgt voor een daadwerkelijke, verandering daar waar het gaat om

ceel-klein

People, Planet, Profit

 

TIELUK BV levert hiermee zijn bijdrage aan de haalbaarheid van het energieakkoord van 2020!