skip to Main Content
Screenshot_20200617-142738_Earth

Bebouwde omgeving

Door het koppelen van een Tieluk waterstofgenerator aan een CV installatie kunnen de grote ingrepen aan de bouwschil achterwege blijven. Voor een gebouw is de ingreep niet groter dan het vervangen van de bestaande verwarmingsinstallatie zonder dat er in het gebouw iets hoeft te veranderen aan leidingwerk, radiatoren en thermostaat. De bezuiniging op het verbruik van aardgas is afhankelijk van de vrijgave door de ketelfabrikant en varieert van 20% tot ruim 50% inmenging van waterstofgas. Hieraan is ook direct gekoppeld de reductie aan CO2 en NOx uitstoot. De voorziening levert zowel LTV als HTV. Dit kan op 2 manieren uitgevoerd worden namelijk per woning een CV ketel aangesloten op een waterstofnetwerk of via een warmtenet. Iedere keer gevoed vanuit een centraal in de wijk gelegen productielocatie met dit verschil, de ene keer transporteert het netwerk waterstofgas en de andere keer warm water.

Utiliteit

Bij een wooncomplex, bedrijfsgebouw of zorgcomplex, in de bebouwde omgeving, is er vaak sprake van een centraal gepositioneerde stookruimte van waaruit het complex voorzien wordt van LTV en HTV. Een ideale omstandigheid om in combinatie met CV ketels, dan wel voorzetbranders, de gevraagde warmtelevering te verzorgen. Mocht er bij een wooncomplex sprake zijn van per woning een CV installatie dan zullen er aan de interne infrastructuur ook wijzigingen moeten worden doorgevoerd qua leidingwerk vanuit de centrale waterstof opwekker richting de individuele CV aansluiting. Ook kan men er dan voor kiezen om over te gaan naar een warmtenetwerk, op die manier zit er geen CV installatie meer in de woning, wat de veiligheid met het oog op koolmonoxidevergiftiging ook weer ten goede komt.

  • LTV= Lage temperatuur verwarming
  • HTV= Hoge temperatuur verwarming

Procesindustrie

Binnen de procesindustrie is er vaak sprake van voorzetbrander-technologie, dit zijn over het algemeen grotere installaties dan men in de bebouwde omgeving aantreft. Hierbij denkende aan steenfabriek, melkpoeder productie, kassenbouw, droging van opgeslagen producten, et cetera. Dat het hier ook vaak nog eens gaat om de grotere verbruikers van aardgas en er sprake is van een substantiële uitstoot aan onder andere CO en NOx is evident. Ook zal de gebruiker, in de nabije toekomst, minder CO2 belasting te hoeven afdragen. Hier komt de waterstofgenerator van Tieluk goed tot zijn recht omdat hier vaker een continu vraag is zodat  er dus volop waterstofgas geproduceerd kan worden en direct verbruikt. Hier heeft Tieluk van de ketelfabrikant de toestemming om hier tot 70% bijmenging van waterstof, zonder verlies van garanties, te mogen gaan. De genoemde doelgroepen beschikken vaak over een centraal stookhuis, waar de waterstofgenerator eenvoudig kan worden gekoppeld aan het bestaande systeem.

Afbeelding1

Verwerking van energieoverschotten

Het balanceren tussen de momenten van energieverbruik en de momenten waarop het groen geproduceerd wordt is een lastige materie voor de netwerkbeheerders. Op het moment dat er sprake is van een energieoverschot, gecreëerd door zon en/of wind, kan deze energie nuttig worden aangewend voor de productie van waterstof. Vervolgens kan het waterstof lokaal gebufferd worden om later in de dal periodes weer naar elektriciteit te worden omgezet voor nachtgebruik of tijdens windstille periodes. Ook bestaat de mogelijkheid dat het voor andere doeleinden wordt aangewend zoals mobiliteit of indien mogelijk terug geleverd aan het (aard)gasnetwerk. Op deze manier is er een goede balans te maken tussen vraagmomenten versus aanbodmomenten.

Contact

Tieluk B.V.
Archimedesweg 7
8912 AK Leeuwarden
tel: 058-2030360
info@tieluk.nl

Facebook

Back To Top