skip to Main Content

Project Da Vinci Leeuwarden

 

In opdracht van Rollema Vastgoed B.V. heeft Tieluk B.V. eind 2019/begin 2020 een waterstofinstallatie en cv ketels geplaatst in het kantorengebouw ‘Da Vinci’ in Leeuwarden.

Dit resulteert per direct in het terugdringen van het gebruik van aardgas. Andere voordelen zijn, dat er ook een vermindering van uitstoot van schadelijke stoffen zoals CO2, NOx en Stikstof wordt behaald.

Concreet worden op jaarbasis navolgende besparingen gerealiseerd:

  • Aardgas 22.613 m3
  • Koolmonoxide (CO) 45,0 kg
  • Kooldioxide (CO2) 40.026 kg
  • Stikstofdioxide (NOx) 49,5 kg
  • Zwavelstofdioxide (SO2) 2,0 kg
  • Koolwaterstoffen (CxHy) 1,8 kg

 

De stroomvoorziening die nodig is om de waterstofgenerator te laten draaien komt van zonnepanelen die op het dak geplaatst zijn en daarmee is de cirkel rond en is sprake van groene waterstof.

Zeer positief bij dit project was ook de ondersteuning vanuit het FSFE (Fûns Skjinne Fryske Enerzjy) waardoor het project vlot kon worden gerealiseerd.

Door deze technische waterstofoplossing kunnen zowel de pandeigenaar als ook de huurder, Huhtamaki B.V., invulling geven aan hun duurzaamheidsdoelstellingen.

 

Contact

Tieluk B.V.
Archimedesweg 7
8912 AK Leeuwarden
tel: 058-2030360
info@tieluk.nl

Facebook

Back To Top