skip to Main Content

Al vrij vroeg was Henk Jansen, directeur van Technisch Expert Jansen geïnteresseerd en betrokken bij de door Tieluk gedane innovatie op waterstofgebied. Toen de kans dan ook daar was heeft hij deelgenomen aan de pilot onder de SNN vlag en is overgegaan tot de plaatsing van een 100 kW opstelling. Hiermee kan de bedrijfsruimte voorzien worden van warmte en beschikt men over warm tapwater. Bijkomend effect is dat de regio die veel te lijden heeft onder de aardgaswinning nu heel dicht bij huis kan kennismaken met een alternatieve verwarmingsmethode die met name geschikt is voor de bestaande bebouwing. Dit omdat het waterstofsysteem geen aanpassingen in de bouwschil vraagt en aangesloten kan worden op het bestaande leidingsnetwerk in het pand. Hier is gekozen voor een demonstratieopstelling in transparante uitvoering zodat men goed kan zien wat er gebeurt.

Contact

Tieluk B.V.
Archimedesweg 7
8912 AK Leeuwarden
tel: 058-2030360
info@tieluk.nl

Facebook

Back To Top