04/2016 – Zwembad ‘Mounewetter’, Witmarsum

In 2016 zijn we begonnen met een pilot project bij open lucht zwembad ‘Mounewetter’ in Witmarsum. De officiële ingebruikname was een mooie mijlpaal voor ons bedrijf en werd dan ook feestelijk gedaan door Gedeputeerde Sander de Rouwe, Burgemeester Ferd Crone, Tweede Kamerlid Aukje de Vries en wethouder mevrouw M. Bakker. Deze pilot is mede mogelijk gemaakt door SNN en het betreft hier een 500 kW opstelling. Er is gekozen voor een externe opstelling in de vorm van een power-unit, zodat na het zwemseizoen de unit weer terug kan naar de werkplaats zodat in de winter periode modificaties doorgevoerd kunnen worden die het systeem ten goede komen. In 2019 zal met deze power-unit de laatste pilot termijn worden volbracht.

11/2017 – De Woonplaats, locatie Bontweverij, Enschede

Woningcorporatie De Woonplaats heeft het appartementen complex aan de Bontweverij geselecteerd om als eerste over te gaan op ons hybride waterstof/aardgas systeem. Het betreft hier een complex van in totaal 229 appartementen, hiervoor was een vermogen nodig van 1,3 megawatt om te kunnen voldoen aan de warmte- en warm tapwater vraag. Er is gekozen om het oude stookhuis in tact te laten zodat dit in noodsituaties kon optreden als back-up. In december 2017 is de power-unit op het dag geplaatst en aangesloten op het bestaande netwerk. Met de opdrachtgever is afgesproken dat er indien nodig doorontwikkelingen op het gebied van waterstofopwekking zouden worden gedaan deze ook bij hun werden uitgevoerd. Zoals verwacht liepen we nog wel tegen een aantal verbeterpunten aan en hebben die ook doorgevoerd.

03/2019 – Gemeente Groningen, GRESCO, locatie Milieustraat, Groningen 

Al enige tijd was men vanuit de afdeling GRESCO opzoek naar alternatieven voor de verwarming in de bebouwde omgeving. Op een gegeven moment is er contact ontstaan met ons wat heeft geleidt tot een mooie samenwerking om te komen tot een systeem opstelling voor locatie Milieustraat. Vanuit deze locatie had men al enige ervaring opgedaan met waterstof in de vorm van mobiliteit. Gemeente Groningen heeft al diverse voertuigen zoals een veegauto, lijnbus en vuilnisauto op waterstof rijden. Omdat het hier ook een demonstratie doel moest dienen is er gekozen voor een brede opstelling waar alle componenten goed zichtbaar zijn. Het betreft hier een installatie van 100 kW met op de achterkant de CV ketel met de mogelijkheid via cascadering dit verder uit te breiden. Het doel is dat na de periode van 1 jaar ook de gehele oude installatie die nu nog als back up staat te vervangen door een waterstofsysteem. Op 18 maart 2019 is de installatie feestelijk in gebruik gesteld door Wethouder Glimina Chakor.

 

02/2018 -TechnischExpert Jansen, Uithuizen

Al vrij vroeg was Henk Jansen, directeur van Technisch Expert Jansen geïnteresseerd en betrokken bij de door Tieluk gedane innovatie op waterstofgebied. Toen de kans dan ook daar was heeft hij deelgenomen aan de pilot onder de SNN vlag en is overgegaan tot de plaatsing van een 100 kW opstelling. Hiermee kan de bedrijfsruimte voorzien worden van warmte en beschikt men over warm tapwater. Bijkomend effect is dat de regio die veel te lijden heeft onder de aardgaswinning nu heel dicht bij huis kan kennismaken met een alternatieve verwarmingsmethode die met name geschikt is voor de bestaande bebouwing. Dit omdat het waterstofsysteem geen aanpassingen in de bouwschil vraagt en aangesloten kan worden op het bestaande leidingsnetwerk in het pand. Hier is gekozen voor een demonstratieopstelling in transparante uitvoering zodat men goed kan zien wat er gebeurt.

Stadhuis Gemeente Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden heeft de keuze gemaakt om een waterstof installatie te plaatsen in het Stadhuis op zolder, geen representatieve locatie maar het gaat dan ook om het reduceren van gasverbruik en het verminderen van CO2 uitstoot. Door de krappe ruimte heeft het al met al langer geduurd dan verwacht, daarnaast willen we nog enkele modificaties gaan doorvoeren. We verwachten dat de installatie met een aantal weken zal gaan draaien.

05/2019 – Stichting Woningbouw Achtkarspelen, Buitenpost

Om te onderzoeken of en hoe de hybride waterstof oplossing iets voor Stichting Woningbouw Achtkarspelen is start men met een opstelling bij het eigen kantoor annex werkplaats. Hier hebben we een installatie van 100 kW voor gemaakt die prefab de werkplaats in Leeuwarden heeft verlaten. Het systeem komt op de zolder van de werkplaats te staan en zal, naast dat het pand er mee voorzien wordt van warmte en warm tapwater, tevens dienen als showcase. Tevens zijn we aan het onderzoeken hoe we het systeem ook kunnen inzetten voor grondgebonden woningen. Na dit onderzoek zal er een ‘veldtest’ gemaakt worden welke voldoende data moet opleveren om tot implementatie over te gaan.

Gemeente Voorst

 

04/2019 – Gemeente Voorst, tijdelijke locatie, Twello

Via contacten met Installatiebedrijf Van Dalen is een plan uitgewerkt om de tijdelijke locatie van de Gemeente Voorst in Twello, te voorzien van ons hybridewaterstof systeem. Omdat het hier gaat om een tijdelijke oplossing is het systeem zo gemaakt dat het vrij eenvoudig weer op een andere locatie kan worden ingezet. Hiermee is er dus geen sprake van onnodige kapitaalsvernietiging. Installatiebedrijf van Dalen zit als een spin in het web daar waar het gaat om verduurzaming en is hier dan ook een goede partner om samen de klus mee te klaren.

Gemeente Apeldoorn

05/2019 – Huis voor de Schone Kunsten, Apeldoorn

Samen met advies- en ingenieursbureau Dijkoraad en met een ondersteuning vanuit Cleantech Regio is door de Gemeente Apeldoorn besloten een installatie aan te schaffen voor het cultuurcentrum Huis voor de Schone Kunsten in Apeldoorn. We bouwen daar een installatie in het bestaande stookhuis en zal voor zover mogelijk in verband met de toegang prefab worden klaargemaakt en de rest van de bouw zal ter plekke worden uitgevoerd. Een mooi voorbeeld van zoals wij dit noemen ‘kraaltje rijgen’ tussen de opdrachtgever, advies- en ingenieursbureau, regionale duurzaamheidsaanjager en producent.