De hieronder genoemde activititeiten zijn medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale ontwikkeling en de provincies Groningen, Fryslan en Drenthe.

Het project heeft als hoofddoel het bijmengen van waterstof in CV installatie teneinde het gasverbruik en de CO2 uitstoot te verminderen. Deze toepassing zal getest worden op 3 verschillende vermogens nl. 40kW, 100kW en de 500kW.

Start van het project.

September 2016

In de week van 26 september zijn we gestart met de werkzaamheden t.b.v. de bouw van het prototype 40/50 kW. De schematische tekeningen worden gemaakt en de benodigde materialen worden besteld via Installatiebedrijf Lukkes (vanwege de goede inkoopvoorwaarden op de materialen).

Omdat we al lange tijd in de startblokken stonden, in afwachting op de toekenning vanuit SNN, zijn we nadat het startsein was gegeven meteen voortvarend van start gegaan. Met man en macht wordt gewerkt om de eerste installatie draaiende te krijgen. Hiervoor worden deskundige medewerkers van Installatiebedrijf Lukkes ingehuurd.

September 2016

De waterstof generator wordt eerst aangesloten op een brander om de werking te testen en dan letterlijk  water te zien branden. Dit slaagt na enige aanloop problemen goed en het resultaat daarvan is een vlam met een zeer hoge temperatuur. Dit biedt voldoende perspectief en vertrouwen voor het vervolg van de ontwikkelingen.

Daarna wordt de eerste waterstofgenerator aangesloten op een CV installatie. Omdat een CV installatie afgesteld is op regulier propaangas, zijn er een groot aantal test uren geweest om de CV installatie ook goed te laten branden met bijmenging van waterstof. De keuze voor de vooreerst te gebruiken CV ketel is, na uitgebreid testen en overleg gevallen met de leverancier, gevallen op ATAG.

Oktober 2016

Op 15 oktober 2016 is het heugelijke feit daar, de installatie 40/50 kW brandt op waterstof, in de verhouding 60/40 (40% waterstof en 60% propaan). Er zullen nog wel de nodige “branduren” moeten volgen, om de bedrijfszekerheid goed in kaart te krijgen.

 

 

Januari 2017

In januari gaat officieel onze website in de lucht om te laten zien wie we zijn en waar we mee bezig zijn.

Januari 2017

Nu de prototypes van de 40/50 kW en 80/100 kW naar behoren werken, wordt in januari 2017  gestart met de opbouw van de installatie van 520 kW. Omdat deze installatie een redelijk grote omvang zal krijgen, zal deze installatie in een losstaande verplaatsbare stookunit worden opgebouwd. Voor de verplaatsbare stookunit worden een aantal impressie tekeningen gemaakt.

April 2017

In april 2017 wordt er een verplaatsbare stookunit gekocht en deze wordt geschikt gemaakt om de installatie van 520 kW er in te plaatsen. Het is de bedoeling dat deze unit (container) als pilot bij zwembad “Mounewetter” in Witmarsum zal worden geplaatst.

Het stichtingsbestuur van het zwembad is er zeer mee ingenomen dat Tieluk het prototype als eerste pilot zonder kosten voor het zwembad in Witmarsum wil laten draaien

 

 

Mei 2017

Door AKZO en ETC worden metingen verricht om de samenstelling van het waterstof te weten te komen en om eventuele schadelijke straling uit te sluiten.

IMG-20170516-WA0001

Mei/Juni 2017

Met een aantal mensen wordt hard gewerkt om het prototype van de 520 kW klaar te krijgen, want bij aanvang van het zwemseizoen van buitenbad “Mounewetter” moet de installatie draaien om de watertemperatuur op het vereiste niveau te krijgen en houden.

Juni 2017

De stookunit wordt geplaatst bij het zwembad in Witmarsum en ingekoppeld. Na enkele kleine aanloop problemen lukt het om het zwembad mede te laten verwarmen op waterstof.

Om de installatie nog duurzamer te maken, wordt besloten om enkele zonnepanelen op het dak van de kleedruimten van het zwembad te plaatsen t.b.v. de voor de installatie benodigde energie.

 

 

12 juli 2017

Op 12 juli 2017 wordt de installatie op ludieke wijze feestelijk geopend door gedeputeerde Provincie Fryslân dhr. Sander de Rouwe, burgemeester van gemeente Leeuwarden dhr. Ferd Crone, wethouder gemeente Súdwest-Fryslân mevrouw Miriam Bakker en Tweede kamerlid mevrouw Aukje de Vries.

 

 

Oktober 2017

Aan het einde van het zwemseizoen wordt de installatie teruggehaald naar het bedrijf en wordt aan de hand van de gegenereerde meetgegevens onderzocht hoe de installatie verder geoptimaliseerd kan worden.

November 2017

In Groningen zijn er aardbevingen als gevolg van de gaswinning. Omdat de Tieluk Fuel Cell een alternatief kan bieden voor het gebruik van regulier aardgas, wordt er voor gekozen om het prototype van de 80-100 kW installatie in provincie Groningen het “levenslicht” te laten zien.

Om hier uitvoering aan te geven wordt in samenwerking met Technisch Expert Jansen in Uithuizen     – dit is een gerenommeerd Installatiebedrijf welke werkzaam is in het aardbevingsgebied – besloten dit te doen tijdens de Warmteshow van het bedrijf.  Alvorens de warmteshow te houden worden er eerst draaiuren gemaakt met de installatie.

24 februari 2018

Op zaterdag 24 februari 2018 werd bij de Warmteshow van Technisch Expert Jansen in Uithuizen het prototype van de 80-100 kW officieel gepresenteerd. Door de  burgemeester van de gemeente Eemsmond mevr. Van Beek werd de installatie feestelijk officieel in gebruik gesteld.

 

Al met al een bewogen jaar waarin door vele mensen enorm veel werk is verzet, wat mede dankzij de financiële steun van SNN tot een succes is geworden.